TV-Spot – Falsch gefüttert?

TV-Kampagnenentwicklung & YouTube (Virales Marketing)

Leistungsumfang:
Konzept, Compositing, Animation, Vertonung, Deployment

Kunde:
Wunschfutter (wunschfutter.de)

Kategorie

Imagevideos, Motion